Om oss

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

De israeliska bosättningarna strider mot Genèvekonventionen och utgör ett av de största hindren för en fredlig lösning på konflikten. Denna åsikt delas av bland andra FN, EU, USA och palestinierna liksom av många israeler. Trots omvärldens fördömanden har etablerandet och expanderingen av israeliska bosättningar pågått sedan ockupationen inleddes 1967. Settler Watch anser att det internationella samfundet förhållit sig alltför passivt inför Israels kolonisering av ockuperat område och kräver att Sverige, EU och hela det internationella samfundet aktivt och kraftfullt agerar för att Israel börjar efterleva internationell humanitär rätt och genast fryser all utvidgning av bosättningarna. Vi kräver vidare att EU:s associationsavtal med Israel villkoras och att ingen uppgradering av avtalet sker innan Israel fryst all utvidgning av bosättningarna. På sikt bör samtliga bosättningar, i enlighet med internationell rätt, avvecklas.

Kunskapen om de israeliska bosättningarna och deras negativa inverkan på såväl palestiniers dagliga liv som fredsprocessen är mycket dålig bland allmänhet, journalister och politiker. En anledning till detta är att mycket av den information som finns om bosättningarna är svårtillgänglig och undangömd i långa rapporter som få personer tar del av. Settler Watch tillgängliggör den viktigaste informationen i korta texter samt publicerar sammanfattningar på svenska av de mest centrala rapporter som publicerats kring israeliska bosättare. Vi är mycket noga med källhänvisningar och använder oss endast av källor som vi anser vara mycket tillförlitliga, såsom FN-organ och olika människorättsorganisationer.

Settler Watch fördömer våldshandlingar från alla parter i konflikten och kräver att internationell rätt och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut. Både palestinier och israeler har rätt att leva i fred och säkerhet inom erkända gränser.

Comments are closed.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com