_46315473_gilgal766_2

Settler Watch på Brännpunkt: Stoppa handeln med varor från bosättningar

 

I dag omfattas inte varor från israeliska bosättningar av EU:s tullfria handel med Israel. Men systemet fungerar inte i praktiken. Den svenska regeringen måste ta sitt ansvar och ta initiativ till ny lagstiftning, skriver Bo Forsberg, Diakonia, och Johannes Mosskin, Settler Watch.

Artikeln publicerades på SvD Brännpunkt den 30 oktober, och kan läsas i sin helhet nedan:

Stoppa handeln med varor från bosättningar

EU:s handel med varor tillverkade i illegala israeliska bosättningar är i dag 15 gånger större än handeln med palestinska varor. Värdet på importen från bosättningarna uppgår till 2 miljarder kronor – varje år. Det visar en ny rapport från Diakonia i samarbete med flera internationella människorättsorganisationer. Nu måste Sverige och EU sluta stödja de illegala bosättningarna ekonomiskt, och stoppa handeln med bosättarprodukter.

De israeliska bosättningarna är illegala enligt internationell rätt, och utgör enligt ett enigt internationellt samfund, inklusive FN, EU och USA, ett hinder för fred. En EU-rapport konstaterar att Israels kraftiga expansion av bosättningar på ockuperad mark håller på att stänga fönstret för en tvåstatslösning av konflikten.

I dag lever mer än en halv miljon israeliska bosättare i illegala bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem, där en framtida palestinsk stat är tänkt att bildas. Genom ett separat och diskriminerande rättssystem begränsar Israel den palestinska befolkningens mest grundläggande rättigheter.

Under de senaste två åren har det skett en kraftig ökning av byggnationen i bosättningarna. Sedan oktober 2010 har planer på mer än 15 000 bostäder godkänts av den israeliska regeringen. Den ständiga expansionen av bosättningarna leder till att tusentals palestinier varje år får se sina hus rivas, och att palestinska odlingar, betesmarker och vattenresurser hamnar under israelisk kontroll. Trots att EU har riktat skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Vår rapport visar att denna handel nu omsätter två miljarder kronor varje år. EU importerar 15 gånger mer från bosättningarna, än från palestinier. Räknat per capita importerar EU hundra gånger mer från en israelisk bosättare än från en palestinier.

EU har kommit att bli Israels och bosättningarnas viktigaste marknad. Hudvårdsprodukter, elektronik, frukt och grönsaker är exempel på varor från illegala bosättningar som säljs i svenska och europeiska butiker.

Eftersom det pågår en ockupation är Sverige och EU bundna av den internationella humanitära rätten. Det är vår skyldighet att vidta alla möjliga åtgärder för att parterna i konflikten respekterar dessa så kallade ”krigets lagar”. Eftersom bosättningarna är illegala är det vår skyldighet att motverka bosättningspolitiken.

Den omfattande handeln med bosättningarna har motsatt effekt. Handeln skapar arbetstillfällen i bosättningarna och genererar stora vinster för företag som verkar på ockuperad mark. Därigenom bidrar Sverige och EU till att stärka bosättningarna ekonomiskt, och legitimera deras existens. Den nuvarande politiken stödjer allvarliga brott mot den internationella humanitära rätten, liksom en utveckling EU och Sverige anser hotar tvåstatslösningen.

Om vi vill främja folkrätten i konflikten, vilket regeringen och EU säger sig vilja göra, är det inte rimligt med en omfattande ekonomisk samverkan med bosättningarna. Det är även något som EU:s högsta chefer i Jerusalem konstaterat.

I dag omfattas inte varor från israeliska bosättningar av EU:s tullfria handel med Israel. Men systemet fungerar inte i praktiken. Eftersom kontrollsystemet är komplicerat och bristfälligt, importeras fortfarande varor från israeliska bosättningar utan att tullavgift alltid betalas.

Det är oerhört allvarligt att produkter från illegala israeliska bosättningar importeras tullfritt eller felaktigt säljs som ”made in Israel”. Huvudproblemet är dock att handeln med dessa varor över huvud taget tillåts, eftersom den belönar Israels folkrättsbrott och minskar chanserna för en fredlig lösning av konflikten. Ursprungsmärkning är därför inte en tillräcklig åtgärd. Utrikesminister Carl Bildt och handelsminister Ewa Björling måste ta sitt ansvar, och ta initiativ till en ny lagstiftning som förbjuder grossister, detaljhandel och banker att handla med, samt investera i, de illegala bosättningarna.

Samtidigt bör regeringen redan vid nästa EU-toppmöte verka för att EU fattar beslut om ett förbud för import av varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperad mark. Att ett sådant förbud är möjligt att genomföra bekräftas av den Europeiska kommissionen.

Det handlar inte om en bojkott av Israel, utan om riktade sanktioner mot de illegala bosättningarna. Sverige och EU måste sluta att ge ekonomiskt stöd till en politik som strider mot internationell rätt och som hotar en fredlig lösning på konflikten.

BO FORSBERG

generalsekreterare, Diakonia

JOHANNES MOSSKIN

talesperson, Settler Watch

Comments are closed.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com