0218-us-vetoes-un-on-israeli-settlements.jpg_full_600

Kommentar angående nya bosättningsplaner och att israeliska ambassadören kallats till UD

Israels svar på att Palestina uppgraderades till observatörsstat i FN i torsdags kom snabbt, och var – trots allt många diplomater hävdar motsatsen – inte särskilt överraskande: 3 000 nya bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken.

Ban Ki-Moon konstaterade enligt DN att det var ”med stor oro och besvikelse” han tagit emot nyheten om byggplanerna, och i synnerhet att de omfattade E1, ”vilket riskerar att helt skära av östra Jerusalem från resten av Västbanken”. ”Bosättningar strider mot folkrätten och om en bosättning uppförs i E1 så betyder det ett nästan dödligt slag mot de återstående chanserna att rädda en tvåstatslösning”, sade FN-chefen i ovanligt hårda ordalag.

Internationella medier har i dag rapporterat om hur israeliska ambassadörer runt om i Europa kallats till respektive lands utrikesdepartement för att förklara Israels agerande. Även Israels ambasasdör till Sverige har kallats upp till svenska UD.

Att Sverige och EU markerar kraftfullt mot de israeliska bosättningarna är välkommet. Men kritiken verkningslös om den inte backas upp med politisk handling. Trots att Sverige och EU gång på gång riktar skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Denna handel nu omsätter två miljarder kronor varje år. EU importerar 15 gånger mer från bosättningarna, än från palestinier. Räknat per capita importerar EU hundra gånger mer från en israelisk bosättare än från en palestinier.

För att Sverige och EU:s kritik av den israeliska bosättningspolitiken ska vara trovärdig och kunna ha någon effekt, måste den backas upp en tydlig politik som sätter press på Israel att upphöra med koloniseringen av ockuperade områden.

Den omfattande handeln med bosättningarna har motsatt effekt. Handeln skapar arbetstillfällen i bosättningarna och genererar stora vinster för företag som verkar på ockuperad mark. Därigenom bidrar Sverige och EU till att stärka bosättningarna ekonomiskt, och legitimera deras existens. Den nuvarande politiken stödjer allvarliga brott mot den internationella humanitära rätten, liksom en utveckling EU och Sverige anser hotar tvåstatslösningen.

Utrikesminister Carl Bildt och handelsminister Ewa Björling måste ta sitt ansvar, och ta initiativ till en ny lagstiftning som förbjuder grossister, detaljhandel och banker att handla med, samt investera i, de illegala bosättningarna.

Samtidigt bör regeringen redan vid nästa EU-toppmöte verka för att EU fattar beslut om ett förbud för import av varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperad mark. Att ett sådant förbud är möjligt att genomföra bekräftas av den Europeiska kommissionen.

Det handlar inte om en bojkott av Israel, utan om riktade sanktioner mot de illegala bosättningarna. Sverige och EU måste sluta att ge ekonomiskt stöd till en politik som strider mot internationell rätt och som hotar en fredlig lösning på konflikten.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com