Settler Watch på ETC Debatt: Stödet till bosättningarna måste upphöra

Israels svar på att Palestina uppgraderades till observatörsstat i FN kom snabbt, och var dessvärre inte särskilt överraskande: 3 000 nya bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken. Omvärldens kritik mot beslutet var skarp, men riskerar att bli verkningslös. Nu måste Sverige och EU stoppa importen av varor från illegala bosättningar, skriver Johannes Mosskin, talesperson för Settler Watch, på ETC Debatt.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon konstaterade att det var ”med stor oro och besvikelse” han tog emot nyheten om Israels nya byggplaner, inte minst i det så kallade E1-området öster om Jerusalem.

– Bosättningar strider mot folkrätten och om en bosättning uppförs i E1 så betyder det ett nästan dödligt slag mot de återstående chanserna att rädda en tvåstatslösning, sa FN-chefen i ovanligt hårda ordalag.

Carl Bildt sade sig vara ”utomordentligt, extremt, allvarligt” oroad över Israels beslut och kallade, liksom sina brittiska och franska kollegor, upp Israels ambassadör till UD för att markera Sveriges djupa missnöje.

Det är inte första gången som Israel straffar Mahmoud Abbas och palestinierna för att de agerar inom FN. När Abbas ansökte om fullt medlemskap för Palestina i FN så sent som hösten 2011, svarade Israel med att besluta om över 1 000 nya bostäder i bosättningar.

Israels plan att uppföra en bosättning i E1-området är extra känslig eftersom det leder till att Västbanken delas i två delar och ytterligare isolerar den ockuperade östra delen av Jerusalem.

Att Sverige och EU markerar kraftfullt mot de israeliska bosättningarna är välkommet. Men kritiken förblir verkningslös om den inte backas upp med politisk handling. Trots att Sverige och EU gång på gång riktar skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Denna handel omsätter nu två miljarder kronor varje år. EU importerar 15 gånger mer från bosättningar, än från palestinier.

Räknat per capita importerar EU ofattbart nog 100 gånger mer från en israelisk bosättare än från en palestinier.

För att Sveriges och EU:s kritik av den israeliska bosättningspolitiken ska vara trovärdig och kunna ha någon effekt, måste den backas upp av en tydlig politik som sätter press på Israel att upphöra med koloniseringen av ockuperade områden.

Den omfattande handeln med bosättningarna har motsatt effekt. Handeln skapar arbetstillfällen i bosättningarna och genererar stora vinster för företag som verkar på ockuperad mark. Därigenom bidrar Sverige och EU till att stärka bosättningarna ekonomiskt, och legitimera deras existens. Den nuvarande politiken stödjer allvarliga brott mot den internationella humanitära rätten, liksom en utveckling EU och Sverige anser hotar tvåstatslösningen.

Detta är oacceptabelt. Utrikesminister Carl Bildt och handelsminister Ewa Björling måste ta sitt ansvar, och ta initiativ till en ny lagstiftning som förbjuder grossister, detaljhandel och banker att handla med, samt investera i, de illegala bosättningarna. Samtidigt bör regeringen verka för att EU fattar beslut om ett förbud för import av varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperad mark.

Det handlar inte om en bojkott av Israel, utan om riktade sanktioner mot de illegala bosättningarna. Handelspolitiken är nyckeln till att förmå Israel att respektera folkrätten eftersom Europa är landets viktigaste marknad. Om expansionen av bosättningarna blir alltför kostsam kommer den att upphöra. En hårdför linje mot Israel kan skapa nödvändigt politiskt utrymme för de moderata krafterna i landet att åstadkomma en nödvändig förändring av Israels politik.

Johannes Mosskin
Talesperson, Settler Watch

Comments are closed.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com