Settler Watch på GP debatt: Sverige och EU belönar Israels folkrättsbrott

Sverige och EU belönar Israels folkrättsbrott, skriver Settler Watch på debattsidan i Göteborgs-Posten i dag. Artikeln kan läsas i sin helhet nedan. EU belönar Israels folkrättsbrottFörra veckan beslöt Israel att riva åtta palestinska byar, vilket drabbar 1.500 palestinier. Dagen därpå belönade Sverige och EU Israels kontinuerliga folkrättsbrott med ett fördjupat ekonomiskt samarbete. Genom att inte ställa krav på att Israel följer internationell rätt och respekterar mänskliga rättigheter bidrar EU:s handelspolitik till att förvärra situationen för miljoner palestinier.

Vi har sett det vid åtskilliga tillfällen de senaste åren. Israel bygger ut sina bosättningar i strid med internationell rätt. EU fördömer. Israel river palestinska hus och gör familjer och barn hemlösa, krossar deras framtid. EU fördömer. Israeliska bosättare bränner ned palestinska olivlundar, trakasserar barn på väg till skolan och misshandlar fåraherdar. EU fördömer. Och så – parallellt med att Sverige och EU fördömer Israels folkrättsbrott – belönas Israel genom att det ekonomiska samarbetet fördjupas. Trots att en EU-rapport nyligen konstaterade att den israeliska bosättningspolitiken gör att fönstret för en tvåtstatslösning av Israel-Palestinakonflikten hastigt håller på att stängas. Åtta byar ska rivas Beslutet att fördjupa samarbetet med ­Israel fattades bara en dag efter att Israels försvarsminister Ehud Barak beordrat riva åtta palestinska byar på södra Västbanken för att kunna utvidga den israeliska militärens övningsområden. En order som drabbar 1.500 människor. Som om det inte var nog med att 27.000 beduiner på Västbanken hotas av tvångsförflyttning för att Israel vill göra plats åt ytterligare bosättningar. Expansionen av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium pågår ständigt och tilltar i omfattning, i strid med internationell rätt. I dag lever över en halv miljon israeler i bosättningarna och antalet växer ständigt. Dessutom ökade extremistiska bosättares våldsattacker mot palestinier 2011 jämfört med året innan. Lägg till detta att Israel satte nytt rekord i husrivningar under 2011, då 1.100 palestinier gjordes hemlösa. Enligt principerna i EU:s grannskapspolitik (ENP) ska det politiska och ekonomiska samarbetet med grannländerna genom associeringsavtalen fördjupas först när situationen för de mänskliga rättigheterna förbättrats. Att Sverige och EU trots Israels alltmer intensiva kränkningar av internationell rätt och palestiniers mänskliga rättigheter väljer att fördjupa det ekonomiska samarbetet med Israel är därför inte bara oansvarigt, utan också i strid med unionens egna principer. Helt fel signaler Beslutsfattarna hävdar att någon formell uppgradering av associationsavtalet med ­Israel i teknisk mening inte skett. Men överenskommelsen innebär otvivelaktigt en massiv fördjupning av samarbetet med Israel. Beslutet skickar helt fel signaler. Det visar att Israel kan fortsätta kolonisera ockuperade områden och kränka palestiniers mänskliga rättigheter utan att det får några som helst konsekvenser. Handelspolitiken är nyckeln till att förmå Israel att respektera folkrätten, eftersom Europa är landets viktigaste marknad. Om expansionen av bosättningarna blir alltför kostsam kan den inte fortsätta. Ett kraftfullt ställningstagande mot Israels politik kan skapa nödvändigt politiskt utrymme för de moderata krafterna i landet att åstadkomma en förändring av den förda politiken. Genom att inte stå upp för sina principer och kräva ett slut på folkrättsbrotten för att fördjupa samarbetet med Israel, väljer ­Sverige och EU att avstå från att använda sitt effektivaste verktyg för att åstadkomma en positiv förändring och rädda fredsprocessen. Den nuvarande politiken leder i förlängningen till utvidgade bosättningar, minskade chanser för en tvåstatslösning och ett urholkat förtroende för den internationella rätten. Självklara krav Det handlar inte om att införa sanktioner. Det handlar om självklara krav på att Israel respekterar de internationella lagar som världens länder kommit överens om, för att landet ska erbjudas förmånliga handelsvillkor och andra nära samarbeten. Settler Watch sprider information om bosättningar och internationell rätt. Vi kräver att Sverige och EU slutar belöna Israel för sina folkrättsbrott. Allt ekonomiskt samarbete måste villkoras och kopplas till hur Israel respekterar mänskliga rättigheter och internationell rätt, i enlighet med EU:s fastslagna principer. Budskapet från Sveriges riksdag, utrikesminister Carl Bildt och EU måste bli tydligt: Om Israel inte slutar att bebygga ockuperad mark och fortsätter att ignorera palestiniernas mest grundläggande rättigheter så nedgraderas landets förmånliga samarbetsavtal med EU. Snart finns ingen mark kvar för att bilda en palestinsk stat.

Comments are closed.

Settler Watch

Settler Watch är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att sprida information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt skapa opinion för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

Kontakt

Har du frågor om vårt arbete eller är intresserad av att Settler Watch kommer till din skola/arbetsplats och berättar om de israeliska bosättningarna och internationell rätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@settlerwatch.com

Du kan också kontakta:

Johannes Mosskin
johannes.mosskin@settlerwatch.com
Tel 070-437 11 48

Olle Svahn
olle.svahn@settlerwatch.com

Johan Eurenius
johan.eurenius@settlerwatch.com

Sanna Wolff
sanna.wolff@settlerwatch.com